ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า

712

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120419
รหัส Smis 8 หลัก : 57020136
รหัส Obec 6 หลัก : 120419
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่โมงเย้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maemongyao
ที่อยู่ : หมู่ 15 แม่โมงเย้า ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 052-029630
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2527
อีเมล์ : maemongyou@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 78 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 57 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09:34:17 น.)