ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่แพง

804

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แพง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120370
รหัส Smis 8 หลัก : 57030015
รหัส Obec 6 หลัก : 120370
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maepangschool
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านแม่แพง ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 876583291
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2583
อีเมล์ : maepangschool@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100006945614458&fref=ts
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าข้าวปลือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 26 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 29 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:10:26 น.)