ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย

1036

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120295
รหัส Smis 8 หลัก : 57020051
รหัส Obec 6 หลัก : 120295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แก้วเด่นชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekaewdenchai
ที่อยู่ : หมู่ 9 เด่นชัย ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53671018
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2518
อีเมล์ : phandenchai4@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120295
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.แม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 12:58:20 น.)