ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่เปา

847

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เปา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120545
รหัส Smis 8 หลัก : 57040109
รหัส Obec 6 หลัก : 120545
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAEPAO
ที่อยู่ : หมู่ 3 แม่เปา ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 0-5378-8254
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29/11/2442
อีเมล์ : maepaoschool09/gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 33 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:25:29 น.)