ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์

893

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120500
รหัส Smis 8 หลัก : 57020178
รหัส Obec 6 หลัก : 120500
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เจดีย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaejadee
ที่อยู่ : หมู่ 3 แม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 53679089
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-83
อีเมล์ : banmaechedi@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เจดีย์ใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 92 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 12:16:31 น.)