ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

904

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120299
รหัส Smis 8 หลัก : 57020056
รหัส Obec 6 หลัก : 120299
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่อ้อนอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaeoonok
ที่อยู่ : หมู่ 13 สันป่าเมา ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53605110
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1922
อีเมล์ : maeoonok@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 42 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18:21:30 น.)