ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่

877

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120215
รหัส Smis 8 หลัก : 57040068
รหัส Obec 6 หลัก : 120215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลอยไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaeloirai
ที่อยู่ : หมู่ 6 แม่ลอยไร่ ตำบล*แม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 53160142
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : maeloirai@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 26 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:23:13 น.)