ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น

900

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120403
รหัส Smis 8 หลัก : 57020152
รหัส Obec 6 หลัก : 120403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ยางมิ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maeyangminshool
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านสันติ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53160073
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2525
อีเมล์ : maeyangmin@gmail.com
เว็บไซต์ : maeyangmin.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีถ้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 46.3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 14:39:28 น.)