ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ

970

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120407
รหัส Smis 8 หลัก : 57020104
รหัส Obec 6 หลัก : 120407
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ผักแหละ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaephuklae
ที่อยู่ : หมู่ 11 แม่ผักแหละ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-42
อีเมล์ : maephuklae@gmail.com
เว็บไซต์ : banmaephuklae.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 78 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10:19:21 น.)