ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ผง

1136

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ผง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120649
รหัส Smis 8 หลัก : 57020213
รหัส Obec 6 หลัก : 120649
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ผง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaepong
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านแม่ผง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : 53778269
โทรสาร : 53778269
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.ย.-81
อีเมล์ : banmaepong@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าก่อดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 8.3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6.7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 12:26:26 น.)