ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง

918

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120490
รหัส Smis 8 หลัก : 57020184
รหัส Obec 6 หลัก : 120490
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ปูนหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : school maepoonluang
ที่อยู่ : หมู่ 8 แม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 861914010
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 4-เม.ย.-22
อีเมล์ : mapoon11@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : –
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 155 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 50 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:39:10 น.)