ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง

963

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120555
รหัส Smis 8 หลัก : 57040106
รหัส Obec 6 หลัก : 120555
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ต๋ำกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetamklang
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านแม่ต๋ำกลาง ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 53190657
โทรสาร : 53190657
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2500
อีเมล์ : maetamklang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ต่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 42 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:54 น.)