ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว

935

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120404
รหัส Smis 8 หลัก : 57020102
รหัส Obec 6 หลัก : 120404
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ตาแมว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAETAMAW
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านแม่ตาแมว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2530
อีเมล์ : maetamaw@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120404
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เจดีย์หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 55 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10:26:59 น.)