ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง

963

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120393
รหัส Smis 8 หลัก : 57020119
รหัส Obec 6 หลัก : 120393
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ตาช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaetachang
ที่อยู่ : หมู่ 18 แม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 052-029339
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2533
อีเมล์ : maetachang@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:21:40 น.)