ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ

799

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120341
รหัส Smis 8 หลัก : 57030018
รหัส Obec 6 หลัก : 120341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คี-หนองอ้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maekhi-Nongaor
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านแม่คี ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-772316
โทรสาร : 053-772316
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2474
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 1 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:24:39 น.)