ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

1022

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120030
รหัส Smis 8 หลัก : 57010017
รหัส Obec 6 หลัก : 120030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekhoawtomtasood
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 53787212
โทรสาร : 53787212
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ย.-80
อีเมล์ : tasood176@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.mtasood.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลท่าสุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 23 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 21 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2561 เวลา 16:24:19 น.)