ข้อมูล โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา

864

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120120
รหัส Smis 8 หลัก : 57040031
รหัส Obec 6 หลัก : 120120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแก่นวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankaen wittaya
ที่อยู่ : หมู่ 3 แก่นเหนือ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 053-194656
โทรสาร : 053-194656
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-77
อีเมล์ : kaen57040@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยซ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 55 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 32 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13:15:47 น.)