ข้อมูล โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย

971

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120443
รหัส Smis 8 หลัก : 57030097
รหัส Obec 6 หลัก : 120443
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหมืองแดงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : à ¸�à ¹�à ¸²à ¸�à ¹�à ¸«à ¸¡à ¸·à ¸­à ¸�à ¹�à ¸�à ¸�à ¸�à ¹�à ¸­à ¸¢
ที่อยู่ : หมู่ 8 เหมืองแดงน้อย ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-160149
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 25-มิ.ย.-02
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เกาะช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 16:36:58 น.)