ข้อมูล โรงเรียนบ้านเหมืองง่า

724

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองง่า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120261
รหัส Smis 8 หลัก : 57020066
รหัส Obec 6 หลัก : 120261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหมืองง่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmuangnga
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 967962836
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 ก.ค. 2502
อีเมล์ : banmuangnga@gmaill.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120261
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันติสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7.6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 15:30:40 น.)