ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว

733

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120135
รหัส Smis 8 หลัก : 57030080
รหัส Obec 6 หลัก : 120135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiengkeawschool
ที่อยู่ : หมู่ 5 เวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-160128
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2500
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.facebook.com/banwiangkaewschool
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีดอนมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:23:49 น.)