ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงหวาย

683

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120549
รหัส Smis 8 หลัก : 57040098
รหัส Obec 6 หลัก : 120549
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANWIANGWAI
ที่อยู่ : หมู่ 8 เวียงหวาย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 0-5371-0640
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2510
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เม็งราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:07:00 น.)