ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงชัย

1467

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงชัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120514
รหัส Smis 8 หลัก : 57010110
รหัส Obec 6 หลัก : 120514
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban WiangChai
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 769101
โทรสาร : 769101
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-เม.ย.-97
อีเมล์ : Banwiangchai@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 14 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:01 น.)