ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงกือนา

891

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงกือนา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120016
รหัส Smis 8 หลัก : 57010066
รหัส Obec 6 หลัก : 120016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงกือนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wiang Kue Na School
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านเวียงกือนา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 089-8521959 , 053-674362
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2502
อีเมล์ : weangkrernaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 17 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 17:10:52 น.)