ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงกลาง

872

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงกลาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120050
รหัส Smis 8 หลัก : 57010043
รหัส Obec 6 หลัก : 120050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwiangklang
ที่อยู่ : หมู่ 21 บ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 52029287
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 5-ส.ค.-11
อีเมล์ : wiangkrang@gmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/107
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ข้าวต้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 28 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:30 น.)