ข้อมูล โรงเรียนบ้านเลาลี

941

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลาลี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120417
รหัส Smis 8 หลัก : 57020134
รหัส Obec 6 หลัก : 120417
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเลาลี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANLAOLEE
ที่อยู่ : หมู่ 20 เลาลี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53760215
โทรสาร : 53760215
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 24/4/2520
อีเมล์ : laolee.chiangrai@gmail.com
เว็บไซต์ : banlaolee59.wordpress.com/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 80 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 55 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 16:50:44 น.)