ข้อมูล โรงเรียนบ้านเมืองชุม

810

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองชุม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120519
รหัส Smis 8 หลัก : 57010106
รหัส Obec 6 หลัก : 120519
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองชุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmuangchum
ที่อยู่ : หมู่ 5 ศรีดอนเรือง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 855247776
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9/4/2492
อีเมล์ : surachaipanti@gmail.com
เว็บไซต์ : bmc.thai.ac/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 14 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 06:19:36 น.)