ข้อมูล โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์

923

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120097
รหัส Smis 8 หลัก : 57040010
รหัส Obec 6 หลัก : 120097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองกาญจน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Muang karn
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านเมืองกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 856255160
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/7/2485
อีเมล์ : banmuangkarn@hotmail.com
เว็บไซต์ : banmuangkarn.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ริมโขง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 91.6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:02:15 น.)