ข้อมูล โรงเรียนบ้านเด่นศาลา

864

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120473
รหัส Smis 8 หลัก : 57020191
รหัส Obec 6 หลัก : 120473
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเด่นศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bandensala
ที่อยู่ : หมู่ 3 เด่นศาลา ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 810218249
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : bandensala@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 62 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14:16:55 น.)