ข้อมูล โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)

752

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120217
รหัส Smis 8 หลัก : 57040044
รหัส Obec 6 หลัก : 120217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANCHIANGKIAN
ที่อยู่ : หมู่ 1 เชี่ยงเคี่ยน ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 53179054
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30/11/2464
อีเมล์ : chiangkhian31@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120217
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 26 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:12:27 น.)