ข้อมูล โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

726

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120101
รหัส Smis 8 หลัก : 57040027
รหัส Obec 6 หลัก : 120101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANCHIANGKHAN SCHOOL
ที่อยู่ : หมู่ 14 เชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-5319-5258
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2514
อีเมล์ : chiangkhan292@gmail.com
เว็บไซต์ : sites.google.com/view/chiangkhan-school/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สถาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 74 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 16:28:49 น.)