ข้อมูล โรงเรียนบ้านเขียะ

833

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขียะ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120107
รหัส Smis 8 หลัก : 57040025
รหัส Obec 6 หลัก : 120107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเขียะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khia School
ที่อยู่ : หมู่ 18 บ้านสารภี ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 53192156
โทรสาร : 53192156
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 68 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 18:30:34 น.)