ข้อมูล โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)

803

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120213
รหัส Smis 8 หลัก : 57040067
รหัส Obec 6 หลัก : 120213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankiangkururatwitaya
ที่อยู่ : หมู่ 1 เกี๋ยง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 53178556
โทรสาร : 53178556
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-64
อีเมล์ : bankiangcool@gmail.com
เว็บไซต์ : bankiangschool.net
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 31 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:14:19 น.)