ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

1056

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120591
รหัส Smis 8 หลัก : 57030143
รหัส Obec 6 หลัก : 120591
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไร่สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Huairaisamakkee
ที่อยู่ : หมู่ 2 ห้วยไร่สามัคคี ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-632019
โทรสาร : 053-632019
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 00/00/0000
อีเมล์ : huayrai@hrkschool.ac.th
เว็บไซต์ : www.hrkschool.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ฟ้าหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 16 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 13:35:36 น.)