ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย

883

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120037
รหัส Smis 8 หลัก : 57010081
รหัส Obec 6 หลัก : 120037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยแม่ซ้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaymaesai
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 602878
โทรสาร : 602878
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 6-ส.ค.-13
อีเมล์ : ้huaymaesaischool@gmail.com
เว็บไซต์ : huaymaesaischool.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่ยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 22 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 14:45:56 น.)