ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

816

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120402
รหัส Smis 8 หลัก : 57020151
รหัส Obec 6 หลัก : 120402
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเฮี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuayhia
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านห้วยเฮี้ย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53605929
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 7/4/2570
อีเมล์ : huayhia@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีถ้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 43 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:50:12 น.)