ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเอียน

685

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120575
รหัส Smis 8 หลัก : 57040142
รหัส Obec 6 หลัก : 120575
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเอียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huayian
ที่อยู่ : หมู่ 6 ห้วยเอียน ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16/5/1932
อีเมล์ : huayian07@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120575
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หล่ายงาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 75 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:15:55 น.)