ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยอื้น

904

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยอื้น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120603
รหัส Smis 8 หลัก : 57030136
รหัส Obec 6 หลัก : 120603
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยอื้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBANHUAYEUNN
ที่อยู่ : หมู่ 10 ห้วยอื้น ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 052-029317
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-44
อีเมล์ : huayeunn@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทอดไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 70 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 17:19:55 น.)