ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

804

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120665
รหัส Smis 8 หลัก : 57010130
รหัส Obec 6 หลัก : 120665
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยห้างป่าสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaihangpasa
ที่อยู่ : หมู่ 7 ห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57350
โทรศัพท์ : 53160152
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-00
อีเมล์ : huaihangpasa@gmail.com
เว็บไซต์ : http://area.obec.go.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14:40:24 น.)