ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

1015

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120493
รหัส Smis 8 หลัก : 57020158
รหัส Obec 6 หลัก : 120493
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหินลาดใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : school hinladnai
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12-พ.ค.-30
อีเมล์ : hinladnai@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : –
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 105 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:47 น.)