ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหาน

1210

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120582
รหัส Smis 8 หลัก : 57040125
รหัส Obec 6 หลัก : 120582
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : HUAYHAN
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านห้วยหาน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 52029375
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2526
อีเมล์ : huayhanschool@gmail.com
เว็บไซต์ : gg.gg/huayhan
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 48 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 37 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 11:15:17 น.)