ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

852

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120399
รหัส Smis 8 หลัก : 57020100
รหัส Obec 6 หลัก : 120399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหมอเฒ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanHuaMorTow
ที่อยู่ : หมู่ 10 ห้วยหมอเฒ่า ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53950275
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 14-มี.ค.-11
อีเมล์ : Mortow34@Gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เจดีย์หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12.9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 40 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 17:32:28 น.)