ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)

893

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120628
รหัส Smis 8 หลัก : 57040153
รหัส Obec 6 หลัก : 120628
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaysak
ที่อยู่ : หมู่ 9 ห้วยสัก ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5360-6228
โทรสาร : 0-5360-6228
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/9/2481
อีเมล์ : supattra1960@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยางฮอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 27 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:08:13 น.)