ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา

876

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120395
รหัส Smis 8 หลัก : 57020113
รหัส Obec 6 หลัก : 120395
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยสะลักวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaysalakvittaya
ที่อยู่ : หมู่ 21 บ้านห้วยสะลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53160064
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2541
อีเมล์ : huaysalakvittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 51 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 26 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13:09:54 น.)