ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยลึก

1081

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลึก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120573
รหัส Smis 8 หลัก : 57040135
รหัส Obec 6 หลัก : 120573
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยลึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuayluek
ที่อยู่ : หมู่ 4 ห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16/7/2503
อีเมล์ : huaylukschool@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ม่วงยาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 93 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:33:56 น.)