ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง

672

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120394
รหัส Smis 8 หลัก : 57020112
รหัส Obec 6 หลัก : 120394
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยมะแกง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaymakaeng
ที่อยู่ : หมู่ 20 บ้านห้วยมะแกง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 080-6750372
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/12/2530
อีเมล์ : huaymakaeng@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 47 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13:21:06 น.)