ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง

931

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120423
รหัส Smis 8 หลัก : 57020148
รหัส Obec 6 หลัก : 120423
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยมะซาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaimasangschool
ที่อยู่ : หมู่ 5 ห้วยมะซาง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 052-029356
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2525
อีเมล์ : huaimasangschool@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 42 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 19 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:37:27 น.)