ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

676

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120427
รหัส Smis 8 หลัก : 57020142
รหัส Obec 6 หลัก : 120427
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยน้ำเย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Hauynamyen
ที่อยู่ : หมู่ 11 ห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53727102
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12/6/2532
อีเมล์ : namyen@hny.ac.th
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 52 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:23:52 น.)