ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

884

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120365
รหัส Smis 8 หลัก : 57030003
รหัส Obec 6 หลัก : 120365
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 4 ห้วยน้ำราก ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57270
โทรศัพท์ : 053-664636
โทรสาร : 53664636
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2464
อีเมล์ : turakan@hnrschool.ac.th
เว็บไซต์ : bit.ly/2h68gw3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จันจว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 17 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 19 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:26:59 น.)