ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยทราย

935

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120063
รหัส Smis 8 หลัก : 57010032
รหัส Obec 6 หลัก : 120063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaisai
ที่อยู่ : หมู่ 16 บ้านห้วยทราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 52020794
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2518
อีเมล์ : houysaischool@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 17 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:26:01 น.)