ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

989

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120038
รหัส Smis 8 หลัก : 57010049
รหัส Obec 6 หลัก : 120038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยทรายขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaisaikhao
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 52020673
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ส.ค.-11
อีเมล์ : saikhao_070@hotmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120038
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 11 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:07:59 น.)